Het kernteam Marketing ondersteunt de kernteams met vakinhoudelijke lichtexperts bij het verspreiden van kennis over licht in de markt. 

 

Marijn van Dijk "– Wil je iets weten over licht? Dan begin je bij de NSVV! –
Dit is de logische gedachte die mensen moeten hebben.
In het kernteam Marketing werken we hard aan het uitdragen van deze rol van de NSVV"Marijn van Dijk - Voorzitter Werkgroep Marketing

Kennisdelen

De inhoudelijke kennis over licht zit vooral in de kernteams Outdoor, Indoor, Design en Opleidingen & Onderzoek.  Het is onze rol hen te helpen deze kennis te delen met workshops, excursies en congressen en publicaties van richtlijnen. We communiceren deze activiteiten via de website, nieuwsbrieven, persberichten, vakbladen en social media.

Ledenwerving

We werken actief aan het uitbreiden van het ledenbestand. Maar hoe krijg je leden? Nieuwe leden moeten de waarde van de NSVV zien. Die waarde creëren we door bijvoorbeeld een ‘gedragscode lichtberekeningen’. Een uniforme en herkenbare methodiek waarmee leden zich kunnen onderscheiden als vakkundig lichtberekenaar.

Samenwerken

Ook is het de taak van het kernteam Marketing om de kennis over verlichting een breder maatschappelijk draagvlak te geven. Daarom werkt de NSVV samen met bijvoorbeeld Stichting Daylight, SOLG en de Uneto /VNI. We hebben de ambitie om dit netwerk verder uit te breiden. Zodat elke belanghebbende partij de kennis over licht ook in zijn netwerk kan delen.

Wat zijn de hot topics in 2018?

  • Organiseren congressen, beurzen en bijvoorbeeld de Light en Building studiereis
  • Communicatie via de website, nieuwsbrieven, vakbladen en social media
  • Vermarkten producten:  European Lighting Expert, Gedragscode Lichtberekeningen , Publicaties (Tunnelrichtijn) & Workshops (bv Lichthinder)
  • Uitbreiden samenwerkingsverbanden.

Wie is het kernteam Marketing?

Marijn van Dijk (voorzitter) Paul Rutte  Anneke van Gurp Robert Jan Vos
Teus Koteris Adrie van Duijne Gerrit van Coeverden Geertje Hazenberg

Belangrijke links

NSVV twitterpagina

NSVV linkedinpagina

Aanmelden voor de nieuwsbrief